Tehnike za brzo slaganje

Kako je moguće da vrte kocku tako brzo da se ne vidi golim okom. To se radi pomoću raznih tehnika koje se zovu - finger tricks.
Iz ovog videa možete naučiti osnovne stvari - poteze, i položaje prstiju prilikom okretanja različitih strana rubikove kocke 3x3.
Vežbate do besvesti dok Vaš mozak ne memoriše poteze prstiju, pa više ne  morate ni raznišljati kada ih radite. Radite ih automatski.
Tako Speedcuberi rešavaju kocku.

 Evo i videa koji objašnjava osnovne tehnike brzog okretanja kocke.