Kako složiti rubikovu kocku (na Srpskom)

Pošto nismo našli baš dobro video uputstvo za slaganje i rešavanje rubikove kocke  3x3 na srpskom jeziku, odlučili smo ga napraviti sami.
Posle ko zna kojeg pokušaja smo, recimo , uspeli.
Uverili smo se koliko je teško napraviti dobro video uputstvo.
Nadamo se da će bar neko, pomoću ovog videa, naučiti da slaže kocku 3x3.