Shengshou

Shengshou Cube je jedan od najpoznatijih proizvođača pristupačnih kocki. Najpoznatiji proizvodi su 4x4 cube, 5x5 cube i 6x6 cube.  Shengshou kocke već dugo vremena dominiraju tržištom kocki sa 4 i više sloja i sve do poslednjih godina su bili neprikosnoveni.

Ukupno: 37